Over Ingenias

Over Ingenias

Ooit een journalist vanachter zijn bureau live verslag zien doen van een demonstratie op straat? Een astronaut het maanlandschap horen beschrijven, zonder dat hij er ooit geweest is? Natuurlijk, in theorie is het allemaal mogelijk. Maar iedereen voelt haarfijn aan dat een verslaggever tussen gillende demonstranten en een astronaut in een maankrater net iets meer van hun vak begrijpen dan zij die zich in hun veilige biotoop tussen vier kantoormuren terugtrekken.

Vuilehandenervaring

Met andere woorden: zonder vuilehandenervaring is bureauwijsheid niet veel waard. Voor een werktuigbouwkundige geldt dat principe onverkort. Al kun je alle theoretische achtergrond bij het ontwerpen van een machine achterstevoren uit je hoofd opzeggen, dat betekent nog niet dat je die machine daadwerkelijk kunt ontwerpen. Dat wordt anders als praktijk- en theorie-ervaring in balans zijn.

Werktuigbouwkundige ontwerpen voor machinebouwers

Ingenias beschikt over een ruime expertise in het repareren en bouwen van machines enerzijds, en een jarenlange theorie-ervaring op het vlak van het ontwerpen, berekenen en tekenen van machines en constructies anderzijds. Achter onze werktuigbouwkundige ontwerpen voor machinebouwers gaan dus zowel praktische ervaringen als theoretische kennis schuil.

Authentieke creativiteit

De mensen van Ingenias zijn jonge, gedreven, praktisch ingestelde en resultaatgerichte vakmannen met zowel ervaring als constructeur als monteur in de agrarische en bouwmaterieelsector. We werkten mee aan ontwikkelingstrajecten van een divers palet van complexe machines en deden tegelijkertijd ruime ervaring op in reparatiewerk. Die expertise combineren we met een frisse blik naar de wereld in het algemeen en die van machines in het bijzonder. Over elk ontwerp, elke engineeringsopdracht en elke prototypeaanvraag willen wij from scratch kunnen nadenken, zonder ons al te zeer te laten sturen door heersende paradigma’s of dwingende denkrichtingen. Wij geloven in de overwinnende kracht van authentieke creativiteit. Zo sluiten theorie en praktijk bij Ingenias altijd naadloos op elkaar aan. En wat ons betreft zijn het de onmisbare pijlers waarop ieder kwalitatief werktuigbouwkundig ontwerp rust.

Wat ons drijft

Tot slot vindt Ingenias het van groot belang om in de huidige, snel veranderende hightech- wereld verantwoord om te gaan met arbeid en grondstoffen (de schepping). Daarom bedenken we hiervoor graag slimme, technische oplossingen. Gepaard hieraan zetten we de aan ons gegeven technische talenten graag in voor NGO’s.